Sök

Designhistoria och designteori 7.5 hp

Om kursen

Efter avslutad kurs ska studenten kunna
1. redogöra för designhistorisk utveckling
2. identifiera designhistoriska strömningar
3. redogöra för designteoretiska begrepp
4. förklara källkritiska begrepp inom vetenskapligt skrivande
5. använda designhistoriska och designteoretiska perspektiv
6. utforska design ur några ideologiska och sociologiska perspektiv
7. skriva text med vetenskaplig noggrannhet inom given tidsram.

Kursplan

Litteratur

Anmälningsinformation

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Urval

Betyg/Högskoleprov: 50/50 %

Webbanmälan öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

När du väljer att ansöka till en kurs kommer du till Antagning.se där koden för din kurs kommer vara förifylld.

Mer om antagning på Antagning.se

Ansökan

Start
Studieform
Veckor
Anmälan
Hösten 2021
Normal
202150 - 202202
Studietid: Dagtid
Antal platser: 20
Studieort: Gävle
Anmälningskod: HIG-18704
Undervisningsspråk: Svenska
Studietakt: Helfart
Hösten 2022
Normal
202250 - 202302
Ej öppen *
Studietid: Dagtid
Antal platser: 20
Studieort: Gävle
Anmälningskod: HIG-18701
Undervisningsspråk: Svenska
Studietakt: Helfart

*) Webbanmälan på antagning.se öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

Publicerad av: Veronica Liljeroth Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2018-03-09
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)