Sök

Designprocessens grunder 7.5 hp

Om kursen

Efter avslutad kurs ska studenten kunna
1. redogöra för designprocessers olika syfte, innehåll och metoder
2. beskriva, analysera och diskutera olika produktuttryck
3. beskriva industridesignerns roll inom produktutveckling
4. planera och genomföra designprocesser
5. kommunicera och diskutera genomförda designprocesser och deras resultat
6. beskriva industridesignerns roll ur olika hållbarhetsperspektiv.

Kursplan

Litteratur

Anmälningsinformation

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Urval

Betyg/Högskoleprov: 50/50 %

Webbanmälan öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

När du väljer att ansöka till en kurs kommer du till Antagning.se där koden för din kurs kommer vara förifylld.

Mer om antagning på Antagning.se

Ansökan

Start
Studieform
Veckor
Anmälan

Det finns inga ansökningstillfällen

*) Webbanmälan på antagning.se öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

Publicerad av: Veronica Liljeroth Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2023-03-02
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)