Sök

Form och visualiseringsteknik 15 hp

Om kursen

Efter avslutad kurs ska studenten kunna
1. använda verkstadens verktyg och maskiner
2. producera fysiska modeller
3. redogöra för säkerhet vid verkstadsarbete
4. redogöra för formlärans grundbegrepp och tekniker
5. redogöra för grundläggande färg- och formteori
6. använda grundläggande bildredigeringstekniker
7. diskutera konstnärligt skapade alster
8. tillämpa olika skiss- och modelltekniker
9. planera och genomföra egenstudier i projektform
10. praktiskt presentera resultat och reflektioner av egenformulerade mål.

Kursplan

Litteratur

Anmälningsinformation

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Urval

Betyg/Högskoleprov: 50/50 %

Webbanmälan öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

När du väljer att ansöka till en kurs kommer du till Antagning.se där koden för din kurs kommer vara förifylld.

Mer om antagning på Antagning.se

Ansökan

Start
Studieform
Veckor
Anmälan

Det finns inga ansökningstillfällen

*) Webbanmälan på antagning.se öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

Publicerad av: Veronica Liljeroth Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2023-03-02
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)