Sök

Skissteknik och CAD-modellering 15 hp

Om kursen

Efter avslutad kurs ska studenten kunna
1. redogöra för olika skiss- och CAD-modelleringsteknikers användningsområden
2. tillämpa visuell problemlösning och gestaltning
3. använda digitala verktyg för modellering och rendering
4. redogöra för processen från CAD-modell till 3D-utskrift
5. redogöra för olika material för 3D-utskrift och diskutera hållbarhetsaspekter vid val av utskriftsmaterial
6. diskutera egna och andras gestaltningar
7. identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin kompetens inom skissteknik och CAD-modellering.

Kursplan

Litteratur

Anmälningsinformation

Behörighetskrav

Form och visualiseringsteknik 15 hp eller motsvarande

Urval

Högskolepoäng

Webbanmälan öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

När du väljer att ansöka till en kurs kommer du till Antagning.se där koden för din kurs kommer vara förifylld.

Mer om antagning på Antagning.se

Ansökan

Start
Studieform
Veckor
Anmälan

Det finns inga ansökningstillfällen

*) Webbanmälan på antagning.se öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

Publicerad av: Veronica Liljeroth Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2023-03-02
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)