Sök

Grafiska verktyg och presentation 7.5 hp

Om kursen

Efter avslutad kurs ska studenten kunna
1. använda digitala verktyg för bild, illustration och layout
2. kommunicera visuellt
3. laborera med färgsättning i gestaltningar
4. förklara betydelsen av egen portfolio
5. presentera designprocesser visuellt
6. diskutera och värdera egna och andras gestaltningar
7. identifiera sitt behov av att utveckla sin kompetens inom visuell kommunikation och digitala verktyg.

Kursplan

Litteratur

Anmälningsinformation

Behörighetskrav

Form och visualiseringsteknik 15 hp eller motsvarande

Urval

Högskolepoäng

Webbanmälan öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

När du väljer att ansöka till en kurs kommer du till Antagning.se där koden för din kurs kommer vara förifylld.

Mer om antagning på Antagning.se

Ansökan

Start
Studieform
Veckor
Anmälan

Det finns inga ansökningstillfällen

*) Webbanmälan på antagning.se öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

Publicerad av: Veronica Liljeroth Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2023-03-02
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)