Sök

Design för ett uthålligt samhälle 15 hp

Om kursen

1. redogöra för begreppet hållbar utveckling
2. problematisera design i relation till material/produktion och människa/miljö
3. tillämpa hållbarhetsperspektiv på designarbete
4. redogöra för olika metoder och verktyg för hållbar utveckling inom designområdet
5. tillämpa valda designmetoder och tekniker i en hållbarhetskontext
6. redogöra för etiska förhållningssätt gällande hållbar utveckling
7. reflektera kring sitt eget och andras förhållningssätt till form och gestaltning ur ett hållbarhetsperspektiv
8. kritiskt analysera och värdera olika produkters miljöpåverkan
9. redogöra för några aktuella forskningsfrågor gällande hållbarhet och design.

Kursplan

Litteratur

Anmälningsinformation

Behörighetskrav

Avklarade kurser om minst 52,5 hp inom utbildningsprogrammet Industridesign 180 hp, inklusive Designmetoder 7,5 hp och Skiss och CAD-modellering 15 hp eller motsvarande

Urval

Högskolepoäng

Webbanmälan öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

När du väljer att ansöka till en kurs kommer du till Antagning.se där koden för din kurs kommer vara förifylld.

Mer om antagning på Antagning.se

Ansökan

Start
Studieform
Veckor
Anmälan

Det finns inga ansökningstillfällen

*) Webbanmälan på antagning.se öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

Publicerad av: Veronica Liljeroth Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2023-03-02
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)