Sök

Designhistoria och designteori 7.5 hp

Om kursen


Efter avslutad kurs ska studenten kunna
1. redogöra för designhistorisk utveckling
2. identifiera designhistoriska strömningar
3. redogöra för designteoretiska begrepp
4. förklara källkritiska begrepp inom vetenskapligt skrivande
5. använda designhistoriska och designteoretiska perspektiv
6. diskutera design ur några ideologiska och sociologiska perspektiv
7. diskutera den designhistoriska utvecklingen ur ett hållbarhetsperspektiv
8. göra vetenskapliga bedömningar och skriva kortare vetenskaplig uppsats inom given tidsram.

Kursplan

Litteratur

Anmälningsinformation

Behörighetskrav

Avklarade kurser om minst 52,5 hp inom utbildningsprogrammet Industridesign 180 hp, inklusive Designmetoder 7,5 hp och Skiss och CAD-modellering 15 hp eller motsvarande

Urval

Högskolepoäng

Webbanmälan öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

När du väljer att ansöka till en kurs kommer du till Antagning.se där koden för din kurs kommer vara förifylld.

Mer om antagning på Antagning.se

Ansökan

Start
Studieform
Veckor
Anmälan

Det finns inga ansökningstillfällen

*) Webbanmälan på antagning.se öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

Publicerad av: Veronica Liljeroth Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2023-03-02
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)