Sök

Form och gestaltning 15 hp

Om kursen

Efter avslutad kurs ska studenten kunna
1. redogöra för olika konstnärliga uttryck och tekniker
2. redogöra för sinnenas betydelse inom design
3. använda vetenskapliga teorier och metoder för analys och syntes av bilder och artefakter
4. analysera, tolka och beskriva hur material och teknik påverkar upplevelsen av gestaltade lösningar
5. välja lämpliga metoder och tekniker för gestaltning och tillämpa dessa i formprocesser
6. identifiera, formulera och lösa konstnärliga och gestaltningsmässiga problem inom givna tidsramar
7. kritiskt reflektera över sitt eget och andras förhållningssätt inom form och gestaltning
8. reflektera och kommunicera etiska problem och avvägningar i konstnärliga processer
9. redogöra för några aktuella konstnärliga forskningsfrågor inom design.

Kursplan

Litteratur

Anmälningsinformation

Behörighetskrav

Avklarade kurser om minst 52,5 hp inom utbildningsprogrammet Industridesign 180 hp, inklusive Designmetoder 7,5 hp och Skiss och CAD-modellering 15 hp eller motsvarande

Urval

Högskolepoäng

Webbanmälan öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

När du väljer att ansöka till en kurs kommer du till Antagning.se där koden för din kurs kommer vara förifylld.

Mer om antagning på Antagning.se

Ansökan

Start
Studieform
Veckor
Anmälan

Det finns inga ansökningstillfällen

*) Webbanmälan på antagning.se öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

Publicerad av: Veronica Liljeroth Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2023-03-02
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)