Sök

Designmetoder 7.5 hp

Om kursen

Efter avslutad kurs ska studenten kunna
1. tillämpa och värdera olika designmetoders användbarhet i olika situationer
2. värdera och anpassa gestaltningars uttryck till olika sammanhang
3. problematisera industridesignerns yrkesroll
4. redogöra för grundläggande projektmetodik
5. genomföra designprocesser i projektform inom givna tidsramar
6. tillämpa hållbarhetsperspektiv i designprocesser
7. kommunicera och värdera genomförda designprojekt.

Kursplan

Litteratur

Anmälningsinformation

Behörighetskrav

Designprocessens grunder 7,5 hp eller motsvarande

Urval

Högskolepoäng

Webbanmälan öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

När du väljer att ansöka till en kurs kommer du till Antagning.se där koden för din kurs kommer vara förifylld.

Mer om antagning på Antagning.se

Ansökan

Start
Studieform
Veckor
Anmälan

Det finns inga ansökningstillfällen

*) Webbanmälan på antagning.se öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

Publicerad av: Veronica Liljeroth Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2023-03-02
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)