Sök

Design för ett uthålligt samhälle 15 hp

Om kursen

Efter avslutad kurs ska studenten kunna
1. redogöra för begreppet hållbar utveckling
2. problematisera design i relation till material/produktion och människa/miljö
3. tillämpa hållbarhetsperspektiv på designarbete
4. redogöra för olika metoder och verktyg för hållbar utveckling inom designområdet
5. kritiskt analysera och värdera olika produkters miljöpåverkan
6. redogöra för etiska förhållningssätt gällande hållbar utveckling.

Kursplan

Litteratur

Anmälningsinformation

Behörighetskrav

Avslutade kurser om minst 60 hp inom utbildningsprogrammet Industridesign 180 hp eller motsvarande

Urval

Högskolepoäng

Webbanmälan öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

När du väljer att ansöka till en kurs kommer du till Antagning.se där koden för din kurs kommer vara förifylld.

Mer om antagning på Antagning.se

Ansökan

Start
Studieform
Veckor
Anmälan

Det finns inga ansökningstillfällen

*) Webbanmälan på antagning.se öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

Publicerad av: Veronica Liljeroth Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2018-03-09
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)