Sök

Materialdriven design 7.5 hp

Om kursen

Efter avslutad kurs ska studenten kunna
1. redogöra för biobaserade material
2. planera och genomföra en materialdriven designprocess
3. praktiskt experimentera med biobaserade material
4. värdera sin egen roll i en materialdriven designprocess
5. reflektera över den etiska och samhälleliga relevansen för biobaserade material
6. diskutera upplevelsen av biobaserade material
7. skriftligt, muntligt och visuellt kommunicera ett biobaserat materials egenskaper och möjligheter.

Kursplan

Litteratur

Anmälningsinformation

Behörighetskrav

Avslutade kurser om minst 60 hp inom utbildningsprogrammet Industridesign 180 hp eller motsvarande

Urval

Högskolepoäng

Webbanmälan öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

När du väljer att ansöka till en kurs kommer du till Antagning.se där koden för din kurs kommer vara förifylld.

Mer om antagning på Antagning.se

Ansökan

Start
Studieform
Veckor
Anmälan

Det finns inga ansökningstillfällen

*) Webbanmälan på antagning.se öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

Publicerad av: Veronica Liljeroth Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2018-03-09
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)