Sök

Form och gestaltning 15 hp

Om kursen

Efter avslutad kurs ska studenten kunna
1. redogöra för olika konstnärliga uttryck och tekniker
2. redogöra för sinnenas betydelse inom design
3. använda formteori för analys och syntes av bilder och artefakter
4. tillämpa metoder och tekniker för modellering
5. gestalta estetiska lösningar
6. genomföra projekt utifrån kritisk design
7. kritiskt diskutera, värdera och kommunicera etiska och estetiska lösningar.

Kursplan

Litteratur

Anmälningsinformation

Behörighetskrav

Avslutade kurser om minst 60 hp inom utbildningsprogrammet Industridesign 180 hp eller motsvarande.

Urval

Högskolepoäng

Webbanmälan öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

När du väljer att ansöka till en kurs kommer du till Antagning.se där koden för din kurs kommer vara förifylld.

Mer om antagning på Antagning.se

Ansökan

Start
Studieform
Veckor
Anmälan

Det finns inga ansökningstillfällen

*) Webbanmälan på antagning.se öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

Publicerad av: Veronica Liljeroth Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2018-03-09
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)