Sök

Design för alla 7.5 hp

Om kursen

Efter avslutad kurs ska studenten kunna
1. förklara begreppet design för alla
2. redogöra för tillgänglighet och design
3. tillämpa ett design för alla-perspektiv på en designprocess
4. identifiera, analysera och värdera brukares behov
5. muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper.

Kursplan

Litteratur

Anmälningsinformation

Behörighetskrav

Avslutade kurser om minst 60 hp inom utbildningsprogrammet Industridesign 180 hp eller motsvarande

Urval

Högskolepoäng

Webbanmälan öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

När du väljer att ansöka till en kurs kommer du till Antagning.se där koden för din kurs kommer vara förifylld.

Mer om antagning på Antagning.se

Ansökan

Start
Studieform
Veckor
Anmälan

Det finns inga ansökningstillfällen

*) Webbanmälan på antagning.se öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

Publicerad av: Veronica Liljeroth Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2018-03-09
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)