Sök

Tillämpad design 15 hp

Om kursen

Efter avslutad kurs ska studenten kunna
1. redogöra för några produktions- och tillverkningsprocesser
2. jämföra olika produktionsmetoders möjligheter och begränsningar vid formgivning
3. förklara entreprenörskap inom design
4. redogöra för grundläggande immaterialrätt
5. tillämpa metodik för projektarbete
6. genomföra ett designprojekt i kontakt med uppdragsgivare inom givna tidsramar
7. tillämpa kunskaper kring hållbarhet i ett designprojekt i kontakt med uppdragsgivare
8. visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper
9. kritiskt förhålla sig till etiska frågor kring entreprenörskap inom design.

Kursplan

Litteratur

Anmälningsinformation

Behörighetskrav

Godkända studier om 90 hp inom utbildningsprogrammet Industridesign 180 hp eller motsvarande

Urval

Högskolepoäng

Webbanmälan öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

När du väljer att ansöka till en kurs kommer du till Antagning.se där koden för din kurs kommer vara förifylld.

Mer om antagning på Antagning.se

Ansökan

Start
Studieform
Veckor
Anmälan

Det finns inga ansökningstillfällen

*) Webbanmälan på antagning.se öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

Publicerad av: Veronica Liljeroth Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2018-03-09
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)