Sök

Presentation och kommunikation 15 hp

Om kursen

Efter avslutad kurs ska studenten kunna
1. beskriva kommunikation av designkoncept i olika medier
2. beskriva förutsättningar för en ändamålsenlig presentation
3. kreativt använda digitala verktyg för bild, illustration och layout
4. medvetet och motiverat visualisera och kommunicera designkoncept
5. kommunicera det egna entreprenörskapet
6. planera, genomföra och visuellt presentera ett projektarbete i en avancerad kontext inom givna tidsramar
7. visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper
8. kritiskt förhålla sig till samhälleliga- och etiska frågeställningar inom presentation och kommunikation.

Kursplan

Litteratur

Anmälningsinformation

Behörighetskrav

Godkända studier om 90 hp inom utbildningsprogrammet Industridesign 180 hp eller motsvarande samt kursen Tillämpad design 15 hp eller motsvarande

Urval

Högskolepoäng

Webbanmälan öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

När du väljer att ansöka till en kurs kommer du till Antagning.se där koden för din kurs kommer vara förifylld.

Mer om antagning på Antagning.se

Ansökan

Start
Studieform
Veckor
Anmälan

Det finns inga ansökningstillfällen

*) Webbanmälan på antagning.se öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

Publicerad av: Veronica Liljeroth Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2018-03-09
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)