Sök

Design och vetenskap 7.5 hp

Om kursen

Efter avslutad kurs ska studenten kunna
1. redogöra för grundläggande vetenskapsteoretiska begrepp och metoder
2. redogöra för grunderna inom vetenskapligt skrivande
3. kritiskt förhålla sig till teorier inom design
4. utforma en teorianknuten och situationsanpassad designprocess
5. sammanfatta och kritiskt värdera ett examensarbete inom design
6. söka efter litteratur i vetenskapliga databaser
7. författa ett teorianknutet forskningsförslag, utredningsförslag eller förslag till utvecklingsarbete (designprocess)
8. värdera ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet i ett teorianknutet forskningsförslag, utredningsförslag eller förslag till utvecklingsarbete (designprocess)
9. visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin kompetens
10. ge exempel på forskningsetiska problem.

Kursplan

Litteratur

Anmälningsinformation

Behörighetskrav

Godkända studier om 90 hp inom utbildningsprogrammet Industridesign 180 hp eller motsvarande

Urval

Högskolepoäng

Webbanmälan öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

När du väljer att ansöka till en kurs kommer du till Antagning.se där koden för din kurs kommer vara förifylld.

Mer om antagning på Antagning.se

Ansökan

Start
Studieform
Veckor
Anmälan

Det finns inga ansökningstillfällen

*) Webbanmälan på antagning.se öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

Publicerad av: Veronica Liljeroth Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2018-03-09
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)