Sök

Mångfaldsdriven design 7.5 hp

Om kursen

1. förklara begreppet mångfaldsdriven design
2. redogöra för begreppet design för alla och närliggande begrepp
3. tillämpa mångfaldsdriven design i designprocesser
4. anpassa designmetoder och tekniker till ett mångfaldsperspektiv
5. identifiera, analysera och värdera olika brukarbehov
6. muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper
7. reflektera kring sitt eget och andras förhållningssätt till form och gestaltning ur ett mångfaldsperspektiv.

Kursplan

Litteratur

Anmälningsinformation

Behörighetskrav

Avklarade kurser om minst 75 hp inom utbildningsprogrammet Industridesign 180 hp, inklusive Design för ett uthålligt samhälle 15 hp eller motsvarande

Urval

Högskolepoäng

Webbanmälan öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

När du väljer att ansöka till en kurs kommer du till Antagning.se där koden för din kurs kommer vara förifylld.

Mer om antagning på Antagning.se

Ansökan

Start
Studieform
Veckor
Anmälan

Det finns inga ansökningstillfällen

*) Webbanmälan på antagning.se öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

Publicerad av: Veronica Liljeroth Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2023-03-02
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)