Sök

Examensarbete i Design och formgivning 22.5 hp

Om kursen

Efter avslutad kurs ska studenten kunna
1. planera, genomföra och presentera ett examensarbete inom huvudområdet Design och
formgivning
2. självständigt identifiera, formulera och lösa problem i ett forsknings-,
utrednings- eller utvecklingsarbete (designprocess) inom huvudområdet
3. kritiskt och reflekterande tillämpa och fördjupa förvärvade kunskaper och färdigheter inom huvudområdet
4. använda och kritiskt reflektera över vetenskapliga teorier, metoder och litteratur inom
huvudområdet
5. tillämpa kunskaper inom hållbarhet i det egna examensarbetet
6. skriva en examensrapport (uppsats) och visa god färdighet i muntlig, skriftlig och visuell
kommunikation i dialog med olika grupper
7. muntligt och skriftligt diskutera och värdera en annan likvärdig examensrapport
8. producera visuellt utställningsmaterial baserat på den egna examensrapporten
9. göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter
10. identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin kompetens.

Kursplan

Litteratur

Anmälningsinformation

Behörighetskrav

Godkända studier om 90 hp inom huvudområdet Design och formgivning eller motsvarande och utöver det kursen Design och vetenskap 7,5 hp eller motsvarande

Urval

Högskolepoäng

Webbanmälan öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

När du väljer att ansöka till en kurs kommer du till Antagning.se där koden för din kurs kommer vara förifylld.

Mer om antagning på Antagning.se

Ansökan

Start
Studieform
Veckor
Anmälan

Det finns inga ansökningstillfällen

*) Webbanmälan på antagning.se öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

Publicerad av: Veronica Liljeroth Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2018-03-09
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)