Sök

Förskolepedagogik och -didaktik 1: Barn i kultur och natur 30 hp

Om kursen

Innehåll
Moment 0010 - Barnet i förskolan, 13,5 hp
-Teoretiska perspektiv på lek och lärande
-Intersektionella och -kulturella aspekter på förskolans arbete
-Interaktionsteknologi som medel för barns och vuxnas kunskapsbildning
-Samtal med barn som didaktisk kompetens

Moment 0020 - Naturvetenskap och teknik i lek och vardag, 13,5 hp
Förskoledidaktiska perspektiv på:
-Barns och vuxnas föreställningar om naturvetenskapliga och tekniska begrepp
-Naturvetenskapliga framsteg och tekniska innovationer och hur dessa har påverkat människan och samhällsutvecklingen
-Grundläggande ekologi och organismbiologi
-Faunistik och floristik
-Fysikaliska fenomen och enkla kemiska processer och reaktioner
-Teknik i vardagen
-Konstruktioner och mekanismer

Moment 0030 - Terminssammanhållande skriftligt arbete med vetenskaplig ansats, 3 hp
-Intervjuer som forskningsmetod
-Samtal med barn som forskningsmetod
-Tillämpning av visuell forskningsmetodik
-Tillämpning av teoretiska ramverk på praktisk verksamhet

Kursplan

Litteratur

Anmälningsinformation

Behörighetskrav

För att vara behörig till termin 2 ska studenten ha godkända resultat motsvarande 22,5 hp inom programmet

Urval

Högskolepoäng

Webbanmälan öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

När du väljer att ansöka till en kurs kommer du till Antagning.se där koden för din kurs kommer vara förifylld.

Mer om antagning på Antagning.se

Ansökan

Start
Studieform
Veckor
Anmälan

Det finns inga ansökningstillfällen

*) Webbanmälan på antagning.se öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

Publicerad av: Veronica Liljeroth Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2018-03-09
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)