Sök

Förskolepedagogik och didaktik 4: Barns lärande i språk och matematik 30 hp

Om kursen

Kursen ingår i förskollärarprogrammet termin 6.
För vidare information, se kursplan

Kursplan

Litteratur

Anmälningsinformation

Behörighetskrav

Godkänt resultat från Utbildningsvetenskaplig kärna, 60 hp varav 15 hp VFU samt Förskolepedagogik och didaktik 60 hp.

Urval

Högskolepoäng

Webbanmälan öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

När du väljer att ansöka till en kurs kommer du till Antagning.se där koden för din kurs kommer vara förifylld.

Mer om antagning på Antagning.se

Ansökan

Start
Studieform
Veckor
Anmälan

Det finns inga ansökningstillfällen

*) Webbanmälan på antagning.se öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

Publicerad av: Veronica Liljeroth Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2018-03-09
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)