Sök

Avancerad geospatial datavisualisering 5 hp

Om kursen

Efter avslutad kurs ska studenten kunna
1. beskriva och diskutera egenskaper hos specialiserade tekniker för visualisering av rumsliga och geo-spatiala data
2. förklara människans perceptuella förmåga i samband med datavisualisering
3. utveckla konceptuellt design och implementation av en geovisualisering inom ett givet scenario
4. utvärdera och bedöma visualiseringar utifrån ett användarperspektiv.

Kursplan

Litteratur

Anmälningsinformation

Behörighetskrav

Engelska 6 Avslutade kurser om 30 hp inom masterprogrammet i geospatial informationsvetenskap, inklusive: Programmering och skript i GIS 5 hp, Metoder och verktyg för geospatial informationsvetenskap 5 hp, och GIScience seminarium 5 hp, eller motsvarande

Urval

Högskolepoäng

Webbanmälan öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

När du väljer att ansöka till en kurs kommer du till Antagning.se där koden för din kurs kommer vara förifylld.

Mer om antagning på Antagning.se

Ansökan

Start
Studieform
Veckor
Anmälan
Hösten 2023
Normal
202345 - 202402
Studietid: Dagtid
Antal platser: 10
Studieort: Gävle
Anmälningskod: HIG-18409
Undervisningsspråk: Engelska
Studietakt: Kvartsfart

*) Webbanmälan på antagning.se öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

Publicerad av: Veronica Liljeroth Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2023-03-02
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)