Sök

Utveckling av distribuerade GIS 15 hp

Om kursen

I kursen får du kunskaper om livscykeln för ett IT-system samt olika modeller för systemutvecklingsprocessen och dess centrala arbetsflöden. Du lär dig att beskriva och värdera vanligt förekommande arkitekturer för IT-system, med betoning på webbapplikationer och Geografiska Informationssystem (GIS). I kursen ingår ett projektarbete där du kommer att använda en objektorienterad systemutvecklingsmetodik och språk för såväl server- som klientsidan för att utveckla en dynamisk webbapplikation som har en kartkomponent och/eller annat GIS-inslag. I kursen får du även kunskaper om centrala begrepp inom området Människadatorinteraktion (MDI) samt möjlighet att tillämpa grundläggande MDI-principer för att värdera användarvänligheten hos en befintlig webbapplikation.

Kursen kan ges på olika tekniska plattformar, till exempel Ruby on Rails eller Java servlets och Java Server Pages (JSP) på Google App Engine. Baserat på valet av plattform kommer specifika tekniker för server- respektive klientsidan och GIS-komponenter att ingå i kursens innehåll.

Kursplan

Litteratur

Anmälningsinformation

Behörighetskrav

Geografisk informationsteknik 7,5 hp och Programmeringsmetodik 7,5 hp eller motsvarande

Urval

Högskolepoäng

Webbanmälan öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

När du väljer att ansöka till en kurs kommer du till Antagning.se där koden för din kurs kommer vara förifylld.

Mer om antagning på Antagning.se

Ansökan

Start
Studieform
Veckor
Anmälan
Våren 2023
Normal
202303 - 202322
Ej öppen *
Studietid: Dagtid
Antal platser: 30
Studieort: Gävle
Anmälningskod: HIG-28429
Undervisningsspråk: Svenska
Studietakt: Halvfart

*) Webbanmälan på antagning.se öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

Publicerad av: Veronica Liljeroth Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2018-03-09
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)