Sök

Ämnes- och ämnesdidaktiska studier i engelska II 10 hp

Om kursen

Denna kurs ingår i kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) för ämneslärare i engelska. Särskild vikt läggs på engelsk ämnesdidaktik för att förbereda studenter för läraryrket. Två moment ingår i kursen där det första momentet behandlar skriftlig och muntlig kommunikation utifrån ett ämnesdidaktiskt perspektiv. I det andra momentet behandlas litteraturens roll i undervisningen i skolämnet engelska utifrån kursplanerna för årskurserna 7-9 samt Engelska 5, 6 och 7 vid gymnasieskolan och vuxenutbildning på gymnasial nivå.

Kursplan

Litteratur

Anmälningsinformation

Behörighetskrav

Särskilda förkunskapskrav för Kompletterande pedagogisk utbildning enligt förordning 2021:1336. För ämnet engelska gäller: Kandidatexamen i engelska eller examen på avancerad nivå i engelska.

Urval

Högskolepoäng

Webbanmälan öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

När du väljer att ansöka till en kurs kommer du till Antagning.se där koden för din kurs kommer vara förifylld.

Mer om antagning på Antagning.se

Ansökan

Start
Studieform
Veckor
Anmälan

Det finns inga ansökningstillfällen

*) Webbanmälan på antagning.se öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

Publicerad av: Veronica Liljeroth Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2018-03-09
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)