Sök

Ämnes- och ämnesdidaktiska studier i engelska I 20 hp

Om kursen

Denna kurs ingår i kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) för ämneslärare i engelska. Särskild vikt läggs på engelsk språkdidaktik för att förbereda studenter för läraryrket. I kursen fokuseras studentens förmåga att skapa förutsättningar för alla elevers lärande och utveckling inom ämnet engelska utifrån läroplanens mål. I kursen ges studenten fördjupad möjlighet att reflektera över läraryrkets innehåll och sin egen utveckling mot ett professionellt förhållningssätt gentemot kollegor, elever och föräldrar.

Den verksamhetsförlagda utbildningen i denna kurs är knuten till ämnet engelska ur ett didaktisk perspektiv.

Kursplan

Litteratur

Anmälningsinformation

Behörighetskrav

Särskilda förkunskapskrav för Kompletterande pedagogisk utbildning enligt förordning 2021:1336. För ämnet engelska gäller: Kandidatexamen i engelska eller examen på avancerad nivå i engelska.

Urval

Högskolepoäng

Webbanmälan öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

När du väljer att ansöka till en kurs kommer du till Antagning.se där koden för din kurs kommer vara förifylld.

Mer om antagning på Antagning.se

Ansökan

Start
Studieform
Veckor
Anmälan

Det finns inga ansökningstillfällen

*) Webbanmälan på antagning.se öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

Publicerad av: Veronica Liljeroth Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2018-03-09
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)