Sök

Värme- och kraftproduktionssystem 6 hp

Om kursen

Efter avslutad kurs ska studenten kunna

Kunskap och förståelse
1. beskriva och förklara principerna för olika konventionella värme- och kraftproduktionssystem
2. redogöra för de viktigaste komponenterna i ett kraftverk
3. beskriva och förklara värmepumpar och kylmaskiner och dess komponenter
4. redogöra för möjligheter och begränsningar hos värme- och kraftproduktionssystem, särskilt när det gäller hållbar utveckling

Färdighet och förmåga
5. analysera konventionella metoder för värme -och kraftproduktion ur ett systemperspektiv
6. jämföra olika kraftgenereringsalternativ och välja det mest lämpliga för givna villkor
7. optimera värme -och kraftproduktion ur ett termodynamiskt perspektiv
8. planera och med adekvata metoder genomföra ett projektarbete inom givna tidsramar
9. skriftligt redogöra och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa

Värderingsförmåga och förhållningssätt
10. göra bedömningar med hänsyn till vetenskapliga aspekter som relaterar till kursens innehåll
11. göra bedömningar med hänsyn till samhälleliga aspekter som relaterar till kursens innehåll.

Kursplan

Litteratur

Anmälningsinformation

Behörighetskrav

Engelska 6 Avlagd examen på grundnivå inom teknik eller naturvetenskap om minst 180 hp, eller motsvarande utländsk examen, varav minst 12 hp i mekanisk värmeteori och strömningslära, eller motsvarande kunskaper.

Urval

Högskolepoäng

Webbanmälan öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

När du väljer att ansöka till en kurs kommer du till Antagning.se där koden för din kurs kommer vara förifylld.

Mer om antagning på Antagning.se

Ansökan

Start
Studieform
Veckor
Anmälan

Det finns inga ansökningstillfällen

*) Webbanmälan på antagning.se öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

Publicerad av: Veronica Liljeroth Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2023-03-02
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)