Sök

Byggnadens energisystem 6 hp

Om kursen

Efter avslutad kurs ska studenten kunna

Kunskap och förståelse
1. redogöra för olika tekniska installationer för klimatisering av byggnader
2. redogöra för grundläggande begrepp inom byggnadens energisystem
3. redogöra för olika principer för transport av värme, fukt och luft genom byggnadens klimatskal
4. beskriva grundläggande begrepp inom inomhusklimat

Färdighet och förmåga
5. analysera och dimensionera tekniska installationer för klimatisering av byggnader
6. analysera och utforma energieffektiva byggnader
7. planera och med adekvata metoder genomföra ett projektarbete inom givna tidsramar
8. skriftligt klart redogöra för sitt projektarbete och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa

Värderingsförmåga och förhållningssätt
9. göra bedömningar med hänsyn till vetenskapliga aspekter som relaterar till kursens innehåll
10. göra bedömningar med hänsyn till samhälleliga aspekter som relaterar till kursens innehåll.

Kursplan

Litteratur

Anmälningsinformation

Behörighetskrav

Engelska 6 Energisystem 6 hp och Värme- och kraftproduktionssystem 6 hp, eller motsvarande.

Urval

Högskolepoäng

Webbanmälan öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

När du väljer att ansöka till en kurs kommer du till Antagning.se där koden för din kurs kommer vara förifylld.

Mer om antagning på Antagning.se

Ansökan

Start
Studieform
Veckor
Anmälan

Det finns inga ansökningstillfällen

*) Webbanmälan på antagning.se öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

Publicerad av: Veronica Liljeroth Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2023-03-02
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)