Sök

Vetenskapligt teori och skrivande 3 hp

Om kursen

Efter avslutad kurs ska studenten kunna

Kunskap och förståelse
1. använda referenser på rätt sätt

Färdighet och förmåga
2. sammanfatta och utvärdera vetenskaplig litteratur
3. skriva en artikel (enligt vetenskaplig mall) baserad på en litteraturöversikt
4. muntligt presentera och opponera på annan students litteraturöversikt och presentation
5. producera en projektplan för ett examensarbete

Värderingsförmåga och förhållningssätt
6. visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete
7. beskriva skillnaden mellan god forskning och plagiarism.

Kursplan

Litteratur

Anmälningsinformation

Behörighetskrav

Energiresurser 6 hp, Hållbara städer 6 hp och Byggnadens energisystem, 6 hp, eller motsvarande.

Urval

Högskolepoäng

Webbanmälan öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

När du väljer att ansöka till en kurs kommer du till Antagning.se där koden för din kurs kommer vara förifylld.

Mer om antagning på Antagning.se

Ansökan

Start
Studieform
Veckor
Anmälan

Det finns inga ansökningstillfällen

*) Webbanmälan på antagning.se öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

Publicerad av: Veronica Liljeroth Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2023-03-02
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)