Sök

Ledarskap och organisation B 7.5 hp

Om kursen

Kursen fokuserar på lärandeprocesser och interaktion.
Motivation, kommunikation samt gruppen och individens roll diskuteras utifrån ett förändringsperspektiv.
Studenten förväntas ta sig an praktiska problem genom att tillämpa de teoretiska kunskaperna.
Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier, tillämpningsövningar och coaching. Deltagande i kursmoment kan efter beslut av kursansvarig lärare vara obligatoriskt. Vissa moment kan integreras med andra kurser i grundläggande företagsekonomi.

För mer information se www.hig.se

Kursplan

Litteratur

Anmälningsinformation

Behörighetskrav

Ledarskap och organisation A (7,5 hp).

Urval

Högskolepoäng

Webbanmälan öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

När du väljer att ansöka till en kurs kommer du till Antagning.se där koden för din kurs kommer vara förifylld.

Mer om antagning på Antagning.se

Ansökan

Start
Studieform
Veckor
Anmälan

Det finns inga ansökningstillfällen

*) Webbanmälan på antagning.se öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

Publicerad av: Veronica Liljeroth Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2023-03-02
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)