Sök

Sälj och affärsmannaskap B 7.5 hp

Om kursen

Kursen belyser hur framgångsrik försäljning och god etik hör ihop. Praktisk säljträning genom fiktiva kommunikations- och säljövningar ingår i kursen.

Efter att ha gått kursen ska deltagarna:

- förstå och med egna ord kunna återge säljprocessens och säljsamtalets olika delar och de faktorer som påverkar det slutliga säljresultatet samt

- förstå och praktiskt kunna tillämpa tekniker om hur man som säljare kommunicerar, inger förtroende och bygger upp etiska relationer som är givande för båda parter i en affärsrelation.

Kursplan

Litteratur

Anmälningsinformation

Behörighetskrav

Marknadsföring A, 7,5 högskolepoäng.

Urval

Högskolepoäng

Webbanmälan öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

När du väljer att ansöka till en kurs kommer du till Antagning.se där koden för din kurs kommer vara förifylld.

Mer om antagning på Antagning.se

Ansökan

Start
Studieform
Veckor
Anmälan

Det finns inga ansökningstillfällen

*) Webbanmälan på antagning.se öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

Publicerad av: Veronica Liljeroth Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2023-03-02
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)