Sök

Distributionslogistik 7.5 hp

Om kursen

Efter avslutad kurs ska studenten kunna

1. redogöra för distributionslogistikens roll i företaget och i samhället
2. redogöra för och tillämpa kunskaper om olika typer av system och medel för distribution av varor
3. redogöra för administration, juridik, försäkringar, transportupphandling, prissättning och miljöfrågor i samband med distribution av varor
4. redogöra för och tillämpa metodik och hjälpmedel för analys, utformning och dimensionering av distributionssystem.

Kursplan

Litteratur

Anmälningsinformation

Behörighetskrav

Grundläggande logistik 7,5 hp eller motsvarande

Urval

Högskolepoäng

Webbanmälan öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

När du väljer att ansöka till en kurs kommer du till Antagning.se där koden för din kurs kommer vara förifylld.

Mer om antagning på Antagning.se

Ansökan

Start
Studieform
Veckor
Anmälan

Det finns inga ansökningstillfällen

*) Webbanmälan på antagning.se öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

Publicerad av: Veronica Liljeroth Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2018-03-09
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)