Sök

Produktionslogistik 7.5 hp

Om kursen

Efter avslutad kurs ska studenten kunna
1. redogöra för och tillämpa olika metoder och principer för material- och produktionsstyrning
2. kartlägga och analysera material- och informationsflöden genom olika metoder för process- och flödeskartläggning
3. översiktligt presentera affärssystems möjligheter och begränsningar i samband med material- och produktionsstyrning
4. redogöra för produktionslogistikens betydelse för ett företags effektivitet.

Kursplan

Litteratur

Anmälningsinformation

Behörighetskrav

Grundläggande logistik, 7,5 hp eller motsvarande

Urval

Högskolepoäng

Webbanmälan öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

När du väljer att ansöka till en kurs kommer du till Antagning.se där koden för din kurs kommer vara förifylld.

Mer om antagning på Antagning.se

Ansökan

Start
Studieform
Veckor
Anmälan

Det finns inga ansökningstillfällen

*) Webbanmälan på antagning.se öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

Publicerad av: Veronica Liljeroth Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2018-03-09
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)