Sök

Lean och ledarskap 7.5 hp

Om kursen

Efter avslutad kurs ska studenten kunna
1. redogöra för och kritiskt granska begreppen lean och Toyota Production System (TPS)
2. presentera och diskutera relevanta frågeställningar och utmaningar avseende begreppet lean
3. beskriva och jämföra grundläggande teorier om ledarskap och management
4. redogöra för grundläggande teorier om hälsa inom arbetslivet
5. redogöra för och kritiskt granska sambandet mellan lean, ledarskap, hälsa och förändringsarbeten i utveckling av effektiva produktionssystem
6. identifiera faktorer för en organisations hållbara framgång samt kritiskt analysera och reflektera kring dessa långsiktiga framgångsfaktorer.

Kursplan

Litteratur

Anmälningsinformation

Behörighetskrav

Industriell organisation 7,5 hp, Kvalitetsstyrning 7,5 hp, Produktionslogistik 7,5 hp, Projektkurs i Industriell ekonomi 15 hp eller motsvarande

Urval

Högskolepoäng

Webbanmälan öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

När du väljer att ansöka till en kurs kommer du till Antagning.se där koden för din kurs kommer vara förifylld.

Mer om antagning på Antagning.se

Ansökan

Start
Studieform
Veckor
Anmälan
Hösten 2022
Normal
202245 - 202302
Studietid: Dagtid
Antal platser: 65
Studieort: Gävle
Anmälningskod: HIG-17417
Undervisningsspråk: Svenska
Studietakt: Halvfart

*) Webbanmälan på antagning.se öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

Publicerad av: Veronica Liljeroth Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2018-03-09
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)