Sök

Ledningssystem för kvalitet och verksamhetsutveckling 7.5 hp

Om kursen

Efter avslutad kurs ska studenten kunna

1. redogöra för olika ledningssystem för kvalitet och verksamhetsutveckling
2. tillämpa SIQs modell för verksamhetsutveckling
3. kritiskt granska olika metoder och modeller för verksamhetsutveckling
4. diskutera aktuell forskning inom ämnesområdet.

Kursplan

Litteratur

Anmälningsinformation

Behörighetskrav

Avslutade kurser om minst 60 hp inom industriell ekonomi varav Kvalitetsstyrning 7,5 hp och Kvalitetsutveckling 7,5 hp eller motsvarande ska ingå.

Urval

Högskolepoäng

Webbanmälan öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

När du väljer att ansöka till en kurs kommer du till Antagning.se där koden för din kurs kommer vara förifylld.

Mer om antagning på Antagning.se

Ansökan

Start
Studieform
Veckor
Anmälan

Det finns inga ansökningstillfällen

*) Webbanmälan på antagning.se öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

Publicerad av: Veronica Liljeroth Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2018-03-09
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)