Sök

Examensarbete inom Industriell ekonomi 15 hp

Om kursen

Efter avslutad kurs skall studenten kunna:
1. självständigt planera, genomföra och presentera ett vetenskapligt examensarbete inom det tekniska huvudområdet Industriell ekonomi
2.tillämpa ett vetenskapligt angreppssätt som framgår genom val och tillämpning av vetenskaplig metodik samt kritisk granskning av dessa val
3. använda och reflektera över vetenskapliga teorier och litteratur inom området Industriell ekonomi. Detta inkluderar att göra en litteraturstudie och definiera relevanta begrepp som används samt tillämpa valda teorier och kunskaper inom Industriell ekonomi på ett reellt problem
4. ange hur resultaten i projektet är relevanta för befintlig vetenskaplig och praktisk kunskap inom området
5. skriva en slutlig examensrapport (uppsats) och visa god färdighet i muntlig och skriftlig kommunikation.

Kursplan

Litteratur

Anmälningsinformation

Behörighetskrav

Godkända kurser om minst 120 poäng inom området Industriell Ekonomi. Nödvändiga kurser för inriktningen på examensarbetet skall dessutom vara avklarade.

Urval

Högskolepoäng

Webbanmälan öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

När du väljer att ansöka till en kurs kommer du till Antagning.se där koden för din kurs kommer vara förifylld.

Mer om antagning på Antagning.se

Ansökan

Start
Studieform
Veckor
Anmälan

Det finns inga ansökningstillfällen

*) Webbanmälan på antagning.se öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

Publicerad av: Veronica Liljeroth Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2018-03-09
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)