Sök

Arbetsvetenskap och miljöteknik 7.5 hp

Om kursen

Efter avslutad kurs skall studenten kunna:
1. redogöra för teknisk utformning av arbetsplatser
2. beskriva förloppen i naturen och samspelet mellan människa, miljö och teknik
3. redogöra för begrepp och metoder inom miljövårdsteknik och arbetsvetenskap
4. redogöra för hur verksamheter bör utformas med tanke på bra fysisk och psykisk arbetsmiljö å ena sidan och skonsamhet mot omgivningen å andra sidan
5. förstå och beskriva tekniker och strategier för minskad miljöpåverkan
6. presentera studieresultaten muntligt och i skriftliga rapporter.

Kursplan

Litteratur

Anmälningsinformation

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Urval

Betyg/Högskoleprov: 50/50 %

Webbanmälan öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

När du väljer att ansöka till en kurs kommer du till Antagning.se där koden för din kurs kommer vara förifylld.

Mer om antagning på Antagning.se

Ansökan

Start
Studieform
Veckor
Anmälan

Det finns inga ansökningstillfällen

*) Webbanmälan på antagning.se öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

Publicerad av: Veronica Liljeroth Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2018-03-09
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)