Sök

Industriell miljöledning 7.5 hp

Om kursen

Efter avslutad kurs ska studenten kunna
1. identifiera och diskutera aktuell forskning inom miljölednings- och miljörevisionsområdet
2. planera och organisera en miljöutredning i en organisation
3. visa förmåga att bidra till förbättringsprocessen i miljöarbetet i en organisation och leda implementeringen av ett miljöledningssystem
4. demonstrera förståelse och kunskap om externa och interna miljörevisioner i organisationer
5. kritiskt granska olika miljöaktiviteter i en organisation
6. tillämpa det ovan nämnda i diskussioner i kursen och i skrivna kursuppgifter

Kursplan

Litteratur

Anmälningsinformation

Behörighetskrav

Grundläggande miljöteknik 7,5 hp eller Arbetsvetenskap och miljöteknik 7,5 hp och minst en kurs i kvalitetsledning, logistik eller industriell organisation eller motsvarande.

Urval

Högskolepoäng

Webbanmälan öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

När du väljer att ansöka till en kurs kommer du till Antagning.se där koden för din kurs kommer vara förifylld.

Mer om antagning på Antagning.se

Ansökan

Start
Studieform
Veckor
Anmälan
Hösten 2021
Normal
202135 - 202144
Studietid: Dagtid
Antal platser: 30
Studieort: Gävle
Anmälningskod: HIG-17413
Undervisningsspråk: Svenska
Studietakt: Halvfart
Hösten 2022
Normal
202235 - 202244
Ej öppen *
Studietid: Dagtid
Antal platser: 30
Studieort: Gävle
Anmälningskod: HIG-17413
Undervisningsspråk: Svenska
Studietakt: Halvfart

*) Webbanmälan på antagning.se öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

Publicerad av: Veronica Liljeroth Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2018-03-09
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)