Sök

Industriell organisation 7.5 hp

Om kursen

Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna:
• presentera grundläggande perspektiv, begrepp och modeller inom området industriell arbetsorganisation och företagsorganisation
• använda begrepp och metoder för att analysera hur arbetsorganisationer praktiskt utformas vid olika industriföretag och tekniska produktionssystem
• kritiskt analysera hur arbets- och företagsorganisationen kan utvecklas i riktning mot kontinuerligt lärande, goda arbeten och god produktivitet

Kursplan

Litteratur

Anmälningsinformation

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Urval

Betyg/Högskoleprov: 50/50 %

Webbanmälan öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

När du väljer att ansöka till en kurs kommer du till Antagning.se där koden för din kurs kommer vara förifylld.

Mer om antagning på Antagning.se

Ansökan

Start
Studieform
Veckor
Anmälan

Det finns inga ansökningstillfällen

*) Webbanmälan på antagning.se öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

Publicerad av: Veronica Liljeroth Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2018-03-09
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)