Sök

Kvalitativa metoder i kriminologi 10 hp

Om kursen

Kursens syfte är att introducera olika former av intervju- och textanalytiska metoder och att diskutera dessa metoders betydelse för kriminologisk forskning. Vidare syftar kursen till att kritiskt granska resultat av kvalitativa analyser inom kriminologisk forskning. I kursen diskuteras även det socialkonstruktivistiska perspektivet och dess relation till kriminologin. Avslutningsvis innehåller kursen en tillämpad del där studenterna får analysera text- eller intervjumaterial.

Kursplan

Litteratur

Anmälningsinformation

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Urval

Betyg/Högskoleprov: 50/50 %

Webbanmälan öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

När du väljer att ansöka till en kurs kommer du till Antagning.se där koden för din kurs kommer vara förifylld.

Mer om antagning på Antagning.se

Ansökan

Start
Studieform
Veckor
Anmälan

Det finns inga ansökningstillfällen

*) Webbanmälan på antagning.se öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

Publicerad av: Veronica Liljeroth Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2018-03-09
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)