Sök

Grundläggande logistik 7.5 hp

Om kursen

Efter kursen förväntas studenten kunna:
•Redogöra för grundläggande begrepp och aktiviteter i logistik
•Tillämpa metoder för lagerstyrning och prognostisering
•Tillämpa metoder för kostnadskalkyler inom logistiken och analys av kapitalbindning
•Redogöra för logistikens betydelse för företags lönsamhet och effektivitet

Kursplan

Litteratur

Anmälningsinformation

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Urval

Betyg/Högskoleprov: 50/50 %

Webbanmälan öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

När du väljer att ansöka till en kurs kommer du till Antagning.se där koden för din kurs kommer vara förifylld.

Mer om antagning på Antagning.se

Ansökan

Start
Studieform
Veckor
Anmälan

Det finns inga ansökningstillfällen

*) Webbanmälan på antagning.se öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

Publicerad av: Veronica Liljeroth Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2018-03-09
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)