Sök

Matematik och ämnesdidaktik för grundskolans senare år och gymnasieskolan 7.5 hp

Om kursen

Utbildningen syftar till att ge de blivande lärarna ämnesdidaktiska kunskaper i matematik.

De studerande skall under denna kurs
- skaffa sig goda kunskaper om begrepp som ingår i grundskolans matematikkurser samt gymnasieskolans kurser A och B i matematik.
- bli förtrogen med att använda pedagogiska hjälpmedel för att åskådliggöra matematiska begrepp, lösa matematiska problem och upptäcka matematiska samband
- öva sin förmåga att konstruera matematiska problem
- möta olika undervisnings- och examinationsformer i matematik
- tillägna sig kunskaper som leder till matematisk begreppsförståelse och förståelseinriktad undervisning.

Kursplan

Litteratur

Anmälningsinformation

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet + Matematik 3c eller Matematik D.

Urval

Betyg/Högskoleprov: 50/50 %

Webbanmälan öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

När du väljer att ansöka till en kurs kommer du till Antagning.se där koden för din kurs kommer vara förifylld.

Mer om antagning på Antagning.se

Ansökan

Start
Studieform
Veckor
Anmälan
Hösten 2023
Normal
202345 - 202402
INSTÄLLD
Studietid: Dagtid
Antal platser: 30
Studieort: Gävle
Anmälningskod: HIG-18242
Undervisningsspråk: Svenska
Studietakt: Halvfart
Hösten 2023
Distans
202345 - 202402
Studietid: Dagtid
Antal platser: 30
Studieort: Gävle
4 träffar
Anmälningskod: HIG-18251
Undervisningsspråk: Svenska
Studietakt: Halvfart
Anmärkning: Kursen har fyra obligatoriska träffar varav tre innedagar. En dag planeras i slutet av november 2023 och två dagar i början av januari 2024. Den fjärde träffen avser skriftlig salstentamen. Mer information om ansökan om tentamen på annan ort finns på: https://www.hig.se/Ext/Sv/Student/Dina-studier/Tentamen/Tentamen-pa-annan-ort.html

*) Webbanmälan på antagning.se öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

Publicerad av: Veronica Liljeroth Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2023-03-02
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)