Linjär algebra 7.5 hp

Om kursen

Kursen introducerar den linjära algebran vilken handlar om systematiska metoder för att lösa linjär ekvationssystem, matrisalgebra, vektoralgebra, linjära avbildningar samt symmetrier.

Kursplan

Litteratur

Anmälningsinformation

Behörighetskrav

Matematik 4/Ma D(områdesbehörighet A9/9, undantag ges för Fysik 2/FyB , Kemi 1/Ke A samt Ma E, eller Algebra och geometri 7,5 hp eller motsvarande

Urval

Betyg/Högskoleprov: 50/50 %

Webbanmälan öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

När du väljer att ansöka till en kurs kommer du till Antagning.se där koden för din kurs kommer vara förifylld.

Mer om antagning på Antagning.se

Ansökan

Start
Studieform
Veckor
Anmälan
Hösten 2019
Distans
201946 - 202003
Studietid: Dagtid
Antal platser: 30
Studieort: Gävle
Anmälningskod: HIG-18211
Undervisningsspråk: Svenska
Studietakt: Halvfart
Våren 2020
Normal
202004 - 202013
Studietid: Dagtid
Antal platser: 20
Studieort: Gävle
Anmälningskod: HIG-28205
Undervisningsspråk: Svenska
Studietakt: Halvfart
Våren 2020
Distans
202004 - 202023
Studietid: Ingen undervisning
Antal platser: 60
Studieort: Ortsoberoende
1 träffar
Anmälningskod: HIG-28228
Undervisningsspråk: Svenska
Studietakt: Kvartsfart
Anmärkning: Med en obligatorisk träff avses tentamenstillfället. Möjlighet finns att ansöka om tentamen på annan ort.

*) Webbanmälan på antagning.se öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

Publicerad av: Veronica Liljeroth Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2018-03-09
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)