Matematikinlärning med inriktning mot årskurs 4-6, geometri 7.5 hp

Om kursen

Kursen behandlar geometri, statistik och sannolikhetslära och undervisning i dessa ämnen i årskurs 4-6.
Kursen ger övning i att använda och värdera pedagogiska hjälpmedel, både analoga och digitala, som åskådliggör ämnena ur ett elevperspektiv. Kursen tar även upp språkets betydelse för matematikinlärning.

Kursplan

Litteratur

Anmälningsinformation

Behörighetskrav

Utbildningsvetenskaplig kärna 1, 30 hp i grundlärarprogrammet eller avslutad/påbörjad lärarutbildning och Matematik 2a/2b/2c alternativt Matematik B

Urval

Högskolepoäng

Webbanmälan öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

När du väljer att ansöka till en kurs kommer du till Antagning.se där koden för din kurs kommer vara förifylld.

Mer om antagning på Antagning.se

Ansökan

Start
Studieform
Veckor
Anmälan
Hösten 2020
Distans
202046 - 202102
Studietid: Dagtid
Antal platser: 60
Studieort: Gävle
2 träffar
Anmälningskod: HIG-18207
Undervisningsspråk: Svenska
Studietakt: Halvfart

*) Webbanmälan på antagning.se öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

Publicerad av: Veronica Liljeroth Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2018-03-09
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)