Sök

Fördjupning i forskningsmetod 7.5 hp

Om kursen

Kursplan

Litteratur

Anmälningsinformation

Behörighetskrav

Avklarade kurser på avancerad nivå om minst 45 hp inom programmet Master i miljövetenskap - Beslutsfattande för hållbar utveckling 120 hp, inklusive kursen Vetenskapsteori, forskningsetik, kvantitativ och kvalitativ metodik 7,5 hp, eller motsvarande

Urval

Högskolepoäng

Webbanmälan öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

När du väljer att ansöka till en kurs kommer du till Antagning.se där koden för din kurs kommer vara förifylld.

Mer om antagning på Antagning.se

Ansökan

Start
Studieform
Veckor
Anmälan

Det finns inga ansökningstillfällen

*) Webbanmälan på antagning.se öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

Publicerad av: Veronica Liljeroth Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2023-03-02
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)