Sök

Avfallshantering 7.5 hp

Om kursen

Efter avslutad kurs ska studenten kunna
1. redogöra för hur insamling och sortering av avfall går till med avseende på olika tekniska system och innebörden i producentansvaret
2. beskriva hur olika behandlingstekniker (deponering, termisk och biologisk behandling samt materialåtervinning) för avfall fungerar tekniskt och vilken miljöpåverkan de medför
3. beskriva hur avfall kan förebyggas med avseende på mängd och farlighet
4. förklara hur ett avfallshanteringssystem kan vara utformat och hur det samverkar med omgivningen
5. analysera förbättringspotentialer inom avfallshantering med tillämpande av avfallshierarkin
6. undersöka och förstå orsak och verkan i avfallshanteringen

Kursplan

Litteratur

Anmälningsinformation

Behörighetskrav

Introduktion till miljöteknik 15 hp eller Introduktion till miljöstrategiskt arbete 15 hp, eller motsvarande

Urval

Högskolepoäng

Webbanmälan öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

När du väljer att ansöka till en kurs kommer du till Antagning.se där koden för din kurs kommer vara förifylld.

Mer om antagning på Antagning.se

Ansökan

Start
Studieform
Veckor
Anmälan

Det finns inga ansökningstillfällen

*) Webbanmälan på antagning.se öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

Publicerad av: Veronica Liljeroth Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2018-03-09
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)