Sök

Environmental Psychology 7.5 hp

Om kursen

Teoribildning inom miljöpsykologins specialområden: fysiska faktorers påverkan på människors prestation och hälsa (i arbetsmiljöer, skolmiljöer, etc.), återhämtning, trängsel, sociala aspekter av miljön (personligt utrymme, etc.), orienteringsförmåga i olika miljöer, och perception av miljöer.

Kursplan

Litteratur

Anmälningsinformation

Behörighetskrav

Kandidatexamen eller motsvarande

Urval

Högskolepoäng

Webbanmälan öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

När du väljer att ansöka till en kurs kommer du till Antagning.se där koden för din kurs kommer vara förifylld.

Mer om antagning på Antagning.se

Ansökan

Start
Studieform
Veckor
Anmälan

Det finns inga ansökningstillfällen

*) Webbanmälan på antagning.se öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

Publicerad av: Veronica Liljeroth Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2023-03-02
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)