Sök

Ritteknik med CAD 7.5 hp

Om kursen

Kursen syftar till att ge en grundläggande bild av och grundläggande färdigheter i datorstödd konstruktion.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna
1. utföra grundläggande ritningar i CAD
2. redogöra för hur CAD används i modern industri
3. använda CAD-system för att producera modeller och ritningar med utgångspunkt i relevant information
4. tillämpa grundläggande metoder för att utföra, presentera och visualisera en 3D-modell till
färdig ritning
5. planera och genomföra uppgifter inom givna ramar
6. lösa grupparbetsuppgifter samt skriftligt och muntligt redogöra för och diskutera resultaten.

Kursplan

Litteratur

Anmälningsinformation

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet + Matematik 3c eller Matematik D, Fysik 2, Kemi 1.

Urval

Betyg/Högskoleprov: 50/50 %

Webbanmälan öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

När du väljer att ansöka till en kurs kommer du till Antagning.se där koden för din kurs kommer vara förifylld.

Mer om antagning på Antagning.se

Ansökan

Start
Studieform
Veckor
Anmälan

Det finns inga ansökningstillfällen

*) Webbanmälan på antagning.se öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

Publicerad av: Veronica Liljeroth Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2023-03-02
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)