Sök

Hydraulik och pneumatik 7.5 hp

Om kursen

Efter avslutad kurs ska studenten kunna
1. tolka och utföra enklare hydraulikscheman
2. känna igen och föreslå olika komponenter vid konstruktion av hydrauliksystem
3. beräkna tryckförluster i hydraulik- och pneumatikledningar
4. dimensionera cylindrar, ventiler och slangar efter aktuella förhållanden
5. praktiskt kunna montera samman olika hydraulikkomponenter
6. redogöra för skillnaden mellan mobil och industriell hydraulik
7. tillämpa grundläggande styrtekniker.

Kursplan

Litteratur

Anmälningsinformation

Behörighetskrav

Matematik D, Fysik B eller Matematik 3c, Fysik 2, (Områdesbehörighet 8/A8). Undantag ges för Kemi A eller Kemi 1.

Urval

Betyg/Högskoleprov: 50/50 %

Webbanmälan öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

När du väljer att ansöka till en kurs kommer du till Antagning.se där koden för din kurs kommer vara förifylld.

Mer om antagning på Antagning.se

Ansökan

Start
Studieform
Veckor
Anmälan

Det finns inga ansökningstillfällen

*) Webbanmälan på antagning.se öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

Publicerad av: Veronica Liljeroth Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2018-03-09
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)