Sök

Omvårdnad med inriktning mot anestesisjukvård III 21 hp

Om kursen

Kursplan

Litteratur

Anmälningsinformation

Behörighetskrav

För att få påbörja den första verksamhetsförlagda utbildningsperioden i kurs 3 krävs minst betygsgrad E i kurs 1 Omvårdnad med inriktning mot anestesisjukvård I, 12 hp För att få påbörja den sista verksamhetsförlagda utbildningsperioden i kurs 3 krävs minst betygsgrad E i kurs 1 Omvårdnad med inriktning mot anestesisjukvård I, 12 hp och genomgången kurs 2 Omvårdnad med inriktning mot anestesisjukvård II, 12 hp samt godkänt betyg i Moment 0001 Verksamhetsförlagd utbildning i kurs 3, Omvårdnad med inriktning mot anestesisjukvård III

Urval

Högskolepoäng

Webbanmälan öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

När du väljer att ansöka till en kurs kommer du till Antagning.se där koden för din kurs kommer vara förifylld.

Mer om antagning på Antagning.se

Ansökan

Start
Studieform
Veckor
Anmälan

Det finns inga ansökningstillfällen

*) Webbanmälan på antagning.se öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

Publicerad av: Veronica Liljeroth Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2018-03-09
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)