Sök

Förskolepedagogik och -didaktik 2: Barns skapande och estetiskt lärande 30 hp

Om kursen

Kursen innehåller praktiskt och estetiskt arbete i ämnena bild, musik, drama och rörelse, samt teoretiska perspektiv på ämnena. Kursen behandlar både ämnesspecifik och ämnesintegrerad verksamhet, där reflekterande samtal förs om gestaltningar. Kursens alla moment behandlar ledarskap och pedagogisk dokumentation.

Kursen ingår i förskollärarprogrammet termin 3. För vidare information, se kursplan

Kursplan

Litteratur

Anmälningsinformation

Behörighetskrav

Godkänt resultat i Utbildningsvetenskapliga kärna 30 hp samt 13,5 hp i Förskolepedagogik och didaktik 1

Urval

Högskolepoäng

Webbanmälan öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

När du väljer att ansöka till en kurs kommer du till Antagning.se där koden för din kurs kommer vara förifylld.

Mer om antagning på Antagning.se

Ansökan

Start
Studieform
Veckor
Anmälan

Det finns inga ansökningstillfällen

*) Webbanmälan på antagning.se öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

Publicerad av: Veronica Liljeroth Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2018-03-09
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)