Sök

Vittnespsykologi 7.5 hp

Om kursen

Kursen ger orientering om vanliga brister i minnesåtergivningen med fokus på hur olika faktorer påverkar tillförlitligheten vid igenkänning och beskrivning av människor. Kursen behandlar också styrkor och svagheter i olika intervjutekniker samt berör vanliga felkällor i barns vittnesmål. Kursen lämpar sig för bland annat jurister, poliser, socialarbetare liksom den allmänt psykologiintresserade.

Kursplan

Litteratur

Anmälningsinformation

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet.

Urval

Betyg/Högskoleprov: 50/50 %

Webbanmälan öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

När du väljer att ansöka till en kurs kommer du till Antagning.se där koden för din kurs kommer vara förifylld.

Mer om antagning på Antagning.se

Ansökan

Start
Studieform
Veckor
Anmälan
Våren 2023
Distans
202323 - 202332
Studietid: Blandad undervisningstid
Antal platser: 100
Studieort: Ortsoberoende
0 träffar
Anmälningskod: HIG-35300
Undervisningsspråk: Svenska
Studietakt: Halvfart
Anmärkning: Kursen genomförs till största del i form av självstudier, med ett digitalt introduktionstillfälle i juni, inspelade föreläsningar samt genomförande av skriftliga examinationsuppgifter under juli och digital tentamen i augusti.
Hösten 2023
Distans
202345 - 202402
Studietid: Blandad undervisningstid
Antal platser: 100
Studieort: Ortsoberoende
0 träffar
Anmälningskod: HIG-15306
Undervisningsspråk: Svenska
Studietakt: Halvfart
Anmärkning: Kursen genomförs till stor del i form av självstudier, med ett digitalt introduktionstillfälle vid kursstart, inspelade föreläsningar samt genomförande av skriftliga examinationsuppgifter under kursens gång och digital tentamen den sista kursveckan.

*) Webbanmälan på antagning.se öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

Publicerad av: Veronica Liljeroth Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2023-03-02
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)